Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 18, 2022, číslo 2

2. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2022. Obsahuje 5 článkov.

OBSAH ČÍSLA 2/2022

ZMĚNY V ORGANIZAČNÍ KULTUŘE NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ 

Daniela KHARROUBI – Marie MIKUŠOVÁ – Naděžda KLABUSAYOVÁ

VYUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V PRAXI

Martin BOSÁK – Diana ŠIMKOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE STRATEGICKÝ MARKETING – CESTA K OVPLYVŇOVANIU SPOTREBITEĽSKÉHO SPRÁVANIA

Vanda LIESKOVSKÁ

SPRÁVA Z PODUJATÍ PREDNÁŠKY NA PHF EU KOŠICE – TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU 2022

Cecília OLEXOVÁ

Tomáš DUCÁR, Róbert RODÁK, Daniel SPIŠÁK

SPRÁVA Z PODUJATIA SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA VZDELÁVANIA PODNIKOVÝCH EKONÓMOV NA PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ FAKULTE EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE SO SÍDLOM V KOŠICIACH

Lenka ŠTOFOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 2_2022