Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 12, 2016, číslo 3

3. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2016. Obsahuje 8 článkov.

 

OBSAH ČÍSLA 3/2016

 

INHIBITORS OF EXPLOITATION AND IMPLEMENTATION
OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS IN SLOVAK CONSTRUCTION COMPANIES

Tomáš MANDIČÁK – Annamária RAKOŠIOVÁ

VÝZNAM OUTSOURCINGU PRE PODNIK A JEHO VYUŽÍVANIE V PRAXI

Barbora GONTKOVIČOVÁ – Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ

KRITÉRIÁ HODNOTENIA DODÁVATEĽOV

Jozef GAJDOŠ

VYUŽITIE SOFTVÉROVEJ SLUŽBY PODIO NA SPRÁVU VYBRANÝCH PODNIKOVÝCH PROCESOV V MENŠÍCH FIRMÁCH VO VÝUČBE

Matúš FORMANEK

VÝKONNOSŤ PODNIKU AKO DÔSLEDOK PRODUKTIVITY A KVALITY VÝSTUPOV

Lenka ŠTOFOVÁ – Petra SZARYSZOVÁ

METÓDY MERANIA PODNIKOVEJ VÝKONNOSTI

Július KMEC Jaroslav DUGAS Anna KRIŠTANOVÁ

ÚLOHA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V ROZVOJI REGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zuzana HRABOVSKÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Vybrané state z poisťovníctva“

Magdaléna FREŇÁKOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 3_2016