Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 17, 2021, číslo 4

4. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2021. Obsahuje 8 článkov.

OBSAH ČÍSLA 4/2021

PREDPOKLADY PRE MANAŽÉRSKU PRÁCU

Martin MIZLA

RODOVÉ ROLY A JUDAIZMUS

Luboš SOCHA

RODOVÉ ROLY A ISLAM

Luboš SOCHA

RODOVÝ ROZDIEL Z HĽADISKA DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU

Zuzana KUDLOVÁ

RODOVÉ ROZDIELY PRI PRÁCI NA DOBU URČITÚ

Barbora GONTKOVIČOVÁ – Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ

SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DOPADY NA TRHU PRÁCE POČAS PANDÉMIE COVID-19

Lenka ŠTOFOVÁ – Petra SZARYSZOVÁ

NÁSTROJ PRO HODNOCENÍ PODPORY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI NA PRACOVIŠTÍCH RODINNÝCH VÝROBNÍCH PODNIKŮ

Petra HORVÁTHOVÁ – Kateřina MOKRÁ

SPRÁVA Z PODUJATÍ „TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU 2021 – PREDNÁŠKY NA PHF EU V KOŠICIACH“

Cecília OLEXOVÁ

Číslo 4/2021 je zamerané na prezentovanie čiastkových výsledkov riešenia projektu VEGA č. 1/0363/20 Ekonomické súvislosti podielu žien na manažérskych pozíciách v podnikoch Slovenskej republiky.

Manažment v teórii a praxi 4_2021