Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 17, 2021, číslo 2

2. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2021. Obsahuje 6 článkov.

OBSAH ČÍSLA 2/2021

THE DIRECTION OF EDUCATION MANAGEMENT IN THE FIELD OF SUBJECT MANAGEMENT AT TECHNICAL UNIVERSITIES

Katarína TEPLICKÁ – Jaroslava KÁDÁROVÁ – Zoltán SZALAY

NON-PARAMETRIC STATISTICAL METHODS FOR QUALITY IMPROVEMENT

Filip KEMPA – Petr OČKO – Ondrej KOVÁČ

POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA

Jaroslav DUGAS Mariana IVANIČKOVÁ

MODELOVANIE PROGNÓZOVANIA A ZAVÁDZANIA INOVÁCIÍ V PROSTREDÍ MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV NA SLOVENSKU

Klaudia ŠOLTÉSOVÁ

ANALÝZA VÝSLEDKOV DRUHÉHO ROČNÍKA OLYMPIÁDY PODNIKOVÝ HOSPODÁR

Jozef LUKÁČ – Slavomíra STAŠKOVÁ – Cyril ZÁVADSKÝ

POSTAVENIE A VÝZNAM RODINNÉHO PODNIKANIA V REGIÓNOCH SLOVENSKA

Ladislav MURA

Manažment v teórii a praxi 2_2021