Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 17, 2021, číslo 3

3. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2021. Obsahuje 6 článkov.

OBSAH ČÍSLA 3/2021

VYHĽADÁVANIE A VÝBER ZAMESTNANCOV NA SLOVENSKU, V ČESKEJ REPUBLIKE A V POĽSKU

Lukáš SMEREK

FENOMÉN HOME OFFICE JAKO ZAMĚSTNANECKÁ (NE)VÝHODA A DALŠÍ DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA PRÁCI A ZAMĚSTNANCE V ČESKÉ REPUBLICE

Petra HORVÁTHOVÁ – Marie MIKUŠOVÁ

STANOVENIE VÁH KRITÉRIÍ V PROCESE VIACKRITERIÁLNEHO ROZHODOVANIA

Juliána JENČOVÁ

EFEKTÍVNOSŤ PODNIKOV

Mária MICHŇOVÁ – Silvia MEGYESIOVÁ

PREVZATIE RODINNÉHO PODNIKU MLADŠOU GENERÁCIOU AKO AKTUÁLNY PROBLÉM VNÚTROPODNIKOVÉHO MANAŽMENTU

Ladislav MURA

SPRÁVA Z PODUJATÍ „VIRTUÁLNE DNI OTVORENÝCH DVERÍ NA PHF EU PRE I. A II. STUPEŇ ŠTÚDIA“

Lenka ŠTOFOVÁ – Petra SZARYSZOVÁ

Manažment v teórii a praxi 3_2021