Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 16, 2020, číslo 3

3. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2020. Obsahuje 5 článkov.

OBSAH ČÍSLA 3/2020

ÚLOHY A FUNKCIE CONTROLLINGOVÉHO ODDELENIA SPOLOČNOSTI T-SYSTEMS SLOVAKIA

Magdaléna FREŇÁKOVÁ – Karina MOTYĽ

POSTOJE K ZMENE A OSOBNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY LÍDROV V ORGANIZÁCIÁCH

Beata ŽITNIAKOVÁ GURGOVÁ – Ivan BREZNIAK

ASSESSMENT CENTRUM AKO METÓDA VÝBERU ZAMESTNANCOV

Terézia BARLAŠOVÁ

SPRÁVA Z PODUJATIA „FINANCIE, ÚČTOVNÍCTVO, DANE 2020 A ICH PRÁVNE ASPEKTY SO ZAMERANÍM NA SÚČASNÉ PROBLÉMY“

Jozef LUKÁČ

SPRÁVA Z PODUJATIA „EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA V ORGANIZÁCII“

Cecília OLEXOVÁ

Manažment v teórii a praxi 3_2020