Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 16, 2020, číslo 2

2. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2020. Obsahuje 6 článkov.

OBSAH ČÍSLA 2/2020

BEZPEČNOSŤ v INFORMATIKE

Jaroslav DUGAS – Vojtech FERENCZ – Marek HARGAŠ

THE INFLUENCE OF LEADERSHIP ON BUSINESS PERFORMANCE

Hana KUČEROVÁ

APLIKÁCIA FUNKČNEJ ANALÝZY NÁKLADOV V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Denisa ŠEFČÍKOVÁ

ZVYŠOVANIE ÚROVNE KULTÚRY AKO PREDPOKLAD VÝKONNOSTI ORGANIZÁCIE

Hajnalka NÉMETH MAŽÁROVÁ

EFFICIENCY OF SUGAR BEET PRODUCTION AS AN IMPORTANT AGRICULTURAL PRODUCT IN SLOVAKIA

Erika DUDÁŠ PAJERSKÁ – Stanislava JAMBOROVÁ

POSTAVENIE DISTRIBÚCIE V LOGISTIKE

Patrik RICHNÁK – Veronika ANDRASYOVÁ

Manažment v teórii a praxi 2_2020