Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 16, 2020, číslo 1

1. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2020. Obsahuje 8 článkov.

OBSAH ČÍSLA 1/2020

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP AS KEY CHALLENGE FOR INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION

Iryna RESHETNIKOVA – Viktoriia APALKOVA

INTENZITA ZAPOJENIA SA KRAJINY DO MEDZINÁRODNEJ DEĽBY PRÁCE – OTVORENOSŤ EKONOMIKY

Jana NAŠČÁKOVÁ – Stanislava BARICOVÁ

JAPONSKÁ KRÍZA

Zuzana KUDLOVÁ

SOCIAL CORPORATE RESPONSIBILITY

Bohuslava MIHALČOVÁ – Jana VAJDOVÁ

SOFTWARE SUPPORT OF BUSINESS PROCESSES AS A PART OF INFORMATION MANAGEMENT

Katarína TEPLICKÁ

METÓDY ODHALENIA KRÍZY PODNIKU

Jozef LUKÁČ

VYUŽÍVANIE VODNÝCH ZDROJOV V EURÓPSKEJ ÚNII

Jozef GAJDOŠ – Pavol ANDREJOVSKÝ

SPRÁVA Z PODUJATIA „INFORMAČNÝ DEŇ PRE I. STUPEŇ ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021“

Lenka ŠTOFOVÁ – Petra SZARYSZOVÁ

Manažment v teórii a praxi 1_2020