Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 16, 2020, číslo 4

4. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2020. Obsahuje 6 článkov.

OBSAH ČÍSLA 4/2020

ISHIKAWA DIAGRAM AS A MANAGERIAL TOOL FOR SOLVING THE PROBLEM OF POVERTY IN RELATION TO FOOD WASTE

Bohuslava MIHALČOVÁ – Magdaléna FREŇÁKOVÁ – Jozefína HVASTOVÁ

VYUŽITIE TVORIVÝCH TECHNÍK V MANAŽMENTE INOVÁCIÍ

Petra SZARYSZOVÁ – Lenka ŠTOFOVÁ

VÝVOJ EKONOMICKEJ KRIMINALITY V HOSPODÁRSTVE SR

Michal HUSNAJ – Michal TKÁČ

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Jozef GAJDOŠ

NIEKTORÉ PROBLÉMY TEÓRIE SPOTREBITEĽA

Rastislav JURGA

SPRÁVA Z PODUJATÍ „MARKETINGOVÉ AKTIVITY PHF EU V ROKU 2020“

Lenka ŠTOFOVÁ – Petra SZARYSZOVÁ

Manažment v teórii a praxi_4_2020