Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 14, 2018, číslo 1

1. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2018. Obsahuje 6 článkov.

 

OBSAH ČÍSLA 1/2018

 

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ PODNIKANIA V SÚVISLOSTI S VÝBEROM MIESTNYCH DANÍ

Katarína VAVROVÁ – Mariana SEDLIAČIKOVÁ

STRATEGIE GREEN MARKETINGU ZAMĚŘENÁ NA ČESKOU GENERACI Y

Jana PŘIKRYLOVÁ Eva JADERNÁ Martin MLÁZOVSKÝ

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF MODERN CONCEPTS IN BUSINESS LOGISTICS

Patrik RICHNÁK

AGILNÉ METÓDY  A METODIKY RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V IT SPOLOČNOSTI PRI VÝVOJI SOFTVÉRU

Emil EXENBERGER

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky“

Jozef GAJDOŠ

POHĽAD Z PRAXE „DÉEM OPTIK – míľniky v 25-ročnej histórii podniku“

Lucia HLIBOKÁ

 

Manažment v teórii a praxi 1/2018