Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 12, 2016, číslo 1

1. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2016. Obsahuje 7 článkov.

 

OBSAH ČÍSLA 1/2016

 

MERANIE VÝKONNOSTI PROCESOV VO VÝROBNÝCH PODNIKOCH

Michal TKÁČ – Bibiana TKÁČOVÁ

THE CURRENT STATE OF INNOVATION IN CONSTRUCTION COMPANIES

Daniela PAPIŠOVÁ – Tomáš MANDIČÁK

PRÍSTUP MANAŽÉROV REALITNÝCH KANCELÁRIÍ KU ŠKOLENIU SVOJICH ZAMESTNANCOV

Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ

ATRIBUČNÉ MODELY AKO NÁSTROJ ROZHODOVANIA V ONLINE MARKETINGU

Jana DZURIČKOVÁ – Stela BESLEROVÁ

DIFFERENCES ACCOMPANYING RESTORATION OF ABANDONED BUILDINGS

Karol HRUBÝ

MANAŽMENT KVALITY V GEODÉZII

Bibiana TKÁČOVÁ – Michal TKÁČ – Erik WEISS – Roland WEISS

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Súčasný stav financovania klastrov vo svete“

Cecília OLEXOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 1_2016