Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 9, 2013, číslo 3

3. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2013. Obsahuje 9 článkov od 19 autorov.

 

OBSAH ČÍSLA 3/2013

 

HROZBY POČÍTAČOVEJ KRIMINALITY
Mojmír KOKLES, Vladimír BOLEK

ŠPECIFIKÁ VÝBERU EXPATRIOTOV
Alena BAŠISTOVÁ, Aneta BOBENIČ HINTOŠOVÁ

MANAŽMENT ZDAŇOVANIA NADNÁRODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
Jana SIMONIDESOVÁ, Zuzana JUHÁSZOVÁ

AKRUÁLNY A  HOTOVOSTNÝ PRINCÍP ZAZNAMENÁVANIA TRANSAKCIÍ PODNIKU
Jozefína HVASTOVÁ

RIADENIE A KONTROLA VLASTNÝCH NÁKLADOV
Eva MANOVÁ ,  Anna BANÓCIOVÁ

MANAŽMENT VYUŽITIA ZÁSOB BENTONITU NA ÚZEMÍ SLOVENSKA PRE ENVIRONMENTÁLNE ÚČELY
Sergej STRAJŇÁK, Tomáš SCHÜTZ, Lenka PČOLINSKÁ, Albína KOSTKOVÁ

RENEWABLE ENERGY SOURCES AS THE BASIC OF ECONOMIC AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF KOŠICE REGION
Peter BURGER, Marcela GERGEĽOVÁ, Štefan KUZEVIČ, Žofia KUZEVIČOVÁ

ANALYZE OF SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN SYLLABUSES FROM DIFFERENT COURSE OF QUALITY MANAGEMENT
Patrycja PUDŁO

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Organizačná kultúra ako nástroj riadenia ľudských zdrojov“
Lucia DEMJANOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 3-2013