Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 11, 2015, číslo 1-2

Spojené 1. a 2. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2015. Obsahuje 6 článkov od 9 autorov.

 

OBSAH ČÍSLA 1-2/2015

 

IMPLEMENTÁCIA ZMIEN V RIADENÍ TOVAROVEJ ŠTRUKTÚRY V MALOOBCHODNEJ SIETI
Vladimír SUŠKO – Cecília OLEXOVÁ

VÝZNAM A  UPLATNENIE PROCESNÉHO CONTROLLINGU V MALOM A STREDNOM PODNIKANÍ
Katarína TEPLICKÁ

TEORETICKO – APLIKAČNÉ PROBLÉMY RUČENIA ZA DAŇ
Karin PRIEVOZNÍKOVÁ – Ivana VOJNÍKOVÁ

ROZVÍJANIE PREZENTAČNÝCH SCHOPNOSTÍ MANAŽÉROV – PRÍPRAVA PREZENTÁCIE
Lucia HLIBOKÁ

UTILIZATION OF SOCIAL MEDIA IN SLOVAK AND ABROAD CONSTRUCTION COMPANIES
Tomáš MANDIČÁK – Daniela PAPIŠOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Aktuálne otázky terminológie marketingu“
Vanda LIESKOVSKÁ

 

Manažment v teórii a praxi 1-2-2015