Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 11, 2015, číslo 3

3. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2015. Obsahuje 6 článkov od 9 autorov.

 

OBSAH ČÍSLA 3/2015

 

VÝZNAM SYSTÉMU MES PRE RIADENIE VÝROBNÉHO PODNIKU

Barbora GONTKOVIČOVÁ – Rastislav HOŠÁK

FINANČNÉ VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU

Monika BAČOVÁ

ANALÝZA STRESOROV NA PRACOVISKU

Tatiana LORINCOVÁ – Anna LELKOVÁ

UVÁDZANIE NOVÉHO PRODUKTU NA TRH – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Jana NAŠČÁKOVÁ – Mária ČUCHRÁČOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Informačné systémy marketingu“

Jozef GAJDOŠ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Etika a etiketa pre manažérov“

Michaela BRUOTHOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 3_2015