Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 11, 2015, číslo 4

4. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2015. Obsahuje 7 článkov od 10 autorov.

 

OBSAH ČÍSLA 4/2015

 

STANDARDS AND MODELS FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT

Tomáš MANDIČÁK

THE INTEGRATED DESIGN PROCESS AND ITS PRINCIPLES

Karol HRUBÝ

KONCEPCIA TQM AKO ZÁKLAD UČIACEJ SA ORGANIZÁCIE

Petra SZARYSZOVÁ – Lenka ŠTOFOVÁ

NÁKUPNÉ SPRÁVANIE SPOTREBITEĽOV

Anna KRIŠTANOVÁ – Jaroslav DUGAS

POLITICKÝ MARKETING V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Jana NAŠČÁKOVÁ – Daniel KEREKEŠ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Inovácie – návody na cvičenia II.“

Barbora GONTKOVIČOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Úvod do manažérskych teórií“

Lucia HLIBOKÁ

 

Manažment v teórii a praxi 4_2015