Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 9, 2013, číslo 1-2

Spojené 1. a 2. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2013. Obsahuje 10 článkov od 16 autorov.

OBSAH ČÍSLA 1-2/2013

 

NOVÉ ON-LINE SOCIÁLNE MÉDIA A ICH VÝZNAM V KOMUNIKÁCII S CIEĽOVÝMI SKUPINAMI
Martina FERENCOVÁ – Viktória ALI TAHA

HODNOTENIE FAKTOROV KREATIVITY V ZÁVISLOSTI OD POHLAVIA ŠTUDENTOV
Lenka PČOLINSKÁ – Daniela ROMANOVÁ

ANALÝZA STROMU PORÚCH (FTA) AKO JEDEN Z NÁSTROJOV MANAŽÉRSTVA
Marek ŠOLC

ZÁBEZPEKA NA DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY PRI REGISTRÁCII PLATITEĽA DANE
Karin PRIEVOZNÍKOVÁ – Cecília OLEXOVÁ

FRANCHISING – KOOPERÁCIA VHODNÁ PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY
Jozef GAJDOŠ

PROGNÓZA SPOLOČENSKÝCH TRENDOV AKO DETERMINANT MARKETINGOVÉHO IMIDŽU
Tomáš BAČO – Silvia MEGYESIOVÁ – Peter PONIŠT

RIEŠENIE PROBLEMATIKY NEZAMESTNANOSTI VO VYBRANÝCH PROJEKTOCH MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ondrej  ŠTEFÍK- Michaela KINČÁKOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „ZÁKLADY SPOLOČENSKÉHO SPRÁVANIA MANAŽÉRA“
Cecília OLEXOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „PREZENTÁCIA V MANAŽMENTE A MARKETINGU“
Juraj TEJ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „RETAIL MANAŽMENT BIOPRODUKTOV“
Cyril ZÁVADSKÝ

 

Manažment v teórii a praxi 1-2-2013