Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 10, 2014, číslo 1-2

Spojené 1. a 2. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2014. Obsahuje 8 článkov od 12 autorov.

 

OBSAH ČÍSLA 1-2/2014

 

VYUŽÍVANIE MANAŽÉRSKYCH NÁSTROJOV V RIADENÍ PODNIKOVÝCH PROCESOV
Michaela DURKÁČOVÁ, Barbora GONTKOVIČOVÁ

ODPORÚČANIA PRE ANALÝZU FINANČNÝCH POMEROVÝCH UKAZOVATEĽOV
Michal KRAVEC

METODIKY HODNOTIACE IMPLEMENTÁCIE KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV
Jaroslav DUGAS, Vojtech FERENCZ , Anna KRIŠTANOVÁ

POROVNANIE TRADIČNÝCH MODELOV IMPLEMENTÁCIÍ INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
Vojtech FERENCZ, Jaroslav DUGAS, Peter MESÁROŠ,  Anna KRIŠTANOVÁ

VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRI MODELOVANÍ PROCESOV
Jana FILANOVÁ

ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO AKO ROZHODOVACÍ NÁSTROJ MANAŽMENTU
Anna KRIŠTANOVÁ,  Milan MAJERNÍK, Petra SZARYSZOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE  „Základné princípy účtovníctva“
Jozefína HVASTOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Technologické prognózy a telekomunikace“
Eva KOSTERCOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 1-2-2014