Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 20, 2024, číslo 1

1. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2024. Obsahuje 8 príspevkov.

OBSAH ČÍSLA  1/2024

INOVÁCIE V SYSTÉME ROZPOČTOVANIA ZÁKAZIEK V OBLASTI STAVEBNÍCTVA A ICH VPLYV NA KVALITU ZÁKAZIEK 

Katarína TEPLICKÁ

SYNERGIA STRATEGICKEJ AGILITY A KVALITY: SAMOHODNOTENIE AKO NÁSTROJ ZVYŠOVANIA EFEKTIVITY RIADENIA ČINNOSTÍ

Zora NÉMETH

VPLYV INDUSTRY 4.0 NA ZNÍŽENIE NÁKLADOV

Zuzana KUDLOVÁ

ENVIRONMENTÁLNE DANE A KONKURENCIESCHOPNOSŤ V PODMIENKACH EÚ

Adela FERANECOVÁ

BROWSE-WRAP AKO ZMLUVNÝ TYP ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

Martina KEREKEŠOVÁ

CONTROLLING V DNEŠNOM PODNIKOVOM PROSTREDÍ: PREHĽAD METÓD A VÝZVY BUDÚCNOSTI

Maksym KARAKAI

RECENZIA PUBLIKÁCIE Manažérske systémy

Lucia BEDNÁROVÁ

SPRÁVA Z PODUJATIA PREPOJENIE TEÓRIE A PRAXE NA PHF EU KOŠICE – TRENDY V INTERNETOVEJ KOMUNIKÁCII

Cecília OLEXOVÁ, Sabína ČOBÁDIOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 1_2024