Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 14, 2018, číslo 4

4. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2018. Obsahuje 6 článkov.

OBSAH ČÍSLA 4/2018

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF MODERN CONCEPTS IN BUSINESS LOGISTICS

Patrik RICHNÁK

HODNOTENIE VÝKONNOSTI MEDZINÁRODNE ČINNÝCH PODNIKOV

František HURNÝ

FINANČNÁ SITUÁCIA PODNIKU SO ZAMERANÍM NA CUDZIE ZDROJE FINANCOVANIA MAJETKU

Jozef LUKÁČ – Eva MANOVÁ

VÝZNAM A VYUŽITIE CVP ANALÝZY V POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOCH

Katarína TEPLICKÁ

SPRÁVA Z PODUJATIA „Stretnutie katedier marketingu – Ostrava 2018“

Jozef GAJDOŠ – Jana NAŠČÁKOVÁ

SPRÁVA Z PODUJATIA „Financie, účtovníctvo a dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy“

Jozef LUKÁČ

 

Manažment v teórii a praxi 4/2018