Redakcia

Redakčná rada

Predseda

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Členovia

prof. Ing. Ladislav BLAŽEK, CSc. (Masarykova univerzita v Brně)

prof. Ing. Štefan ČARNICKÝ, PhD.  (Ekonomická univerzita v Bratislave)

prof. Ing. Petr DOUCEK, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Prahe)

doc. RNDr. Zuzana HAJDUOVÁ, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. JUDr. Ing. Aneta BOBENIČ HINTOŠOVÁ, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. PhDr. Růžena LUKÁŠOVÁ, CSc. (Masarykova univerzita v Brně)

doc. Ing. Peter MESÁROŠ, PhD. (Technická univerzita v Košiciach)

doc. Ing. Martin MIZLA, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. Ing. Petr SUCHÁNEK, PhD. (Masarykova univerzita v Brně)

Luc Vierendeels, MScBA  (AIB-VINCOTTE, Brussel)

 

Šéfredaktor

Ing. Cecília Olexová, PhD.
e-mail: cecilia.olexova@euke.sk

 

Vydavateľ a distribútor

Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univezita v Bratislave

Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská republika

IČO: 00399957

Tel.: +421 55 622 38 14,  Fax: +421 55 633 06 20

http://mtp.euke.sk

ISSN 1336-7137